7 razlogov za sklenitev vzdrževalne pogodbe

1. Skrbništvo v rokah strokovnjaka
Računalniški sistemi imajo tako kot večina visokotehnoloških izdelkov dve plati, uporabniško in servisno. Servisna plat močno vpliva na kakovost uporabniške izkušnje pri delu z opremo, poleg tega pa se na tem nivoju zagotvalja tudi mehanizme, ki skrbijo za nemoteno delovanje sistemov in so končnim uporabnikom nevidni. Servisne posege v sistemska okolja lahko ob ustreznih pravicah in z nekaj znanja opravlja praktično vsak uporabnik računalnika, vseeno pa je za učinkovito in varno upravljanje potrebno veliko naprednejšega strokovnega znanja in izkušenj s področja informacijske tehnologije. Ker so sistemska okolja živa in se neprestano spreminjajo (varnostne in funkcionalne posodobitve, nova strojna in programska oprema, nove nevarnosti, naraščajoča količina podatkov...), potrebujejo reden nadzor in več servisnih posegov kot je to potrebno pri zaprtih sistemih. Zato je za vsako računalniško sistemko okolje potebno imeti ustrezno usposobljenega in izkušenega skrbnika sistema, ki si ga lahko zagotovite s sklenitvijo vzdrževalne pogodbe.

2. Kratek in zagotovljen odzivni čas
V primeru nepredvidenih okvar ali novih funkcionalnih zahtev je posege v sistem potrebno opraviti tako hitro, kolikor so od teh posegov odvisni poslovni procesi organizacije. Glede na tipično dinamiko poslovanja danes si je smiselno zagotoviti ustrezen odzivni čas servisa, kar je možno le s sklenitvijo vzdrževalne pogodbe. S pogodbo se lahko vzpostavi tudi stopnja zaupanja, na podlagi katere se omogoči oddaljen dostop do vzdrževanega sistema. Ta mehanizem omogoča še krajši odzivni čas.

3. Vodenje dokumentacije
Dobro pripravljena in redno osveževana dokumentacija sistemskega okolja je ključnega pomena za učinkovito upravljanje. Vzdrževalcu omogoča enostavnejše in hitrejše razporejanje nalog človeškim virom, kar se odraža v krajših odzivnih časih in hitreje opravljenih opravilih, zelo pa se poenostavijo tudi postopki integracije dodatnih rešitev tretjih ponudnikov v obstoječa okolja. Samemu naročniku ustrezna dokumentacija zagotavlja tudi visoko stopnjo svobode v smislu enostavnejšega zamenjave ponudnika vzdrževalnih storitev za eventuelne primere prekinitve pogodbe.

4. Varnost
Varnost je ena glavnih prioritet pri zagotavljanju kakovostnih sistemskih okolij. Poleg upoštevanja varnostne politike in dobre prakse pri sami implementaciji sistema, je zaradi nenehnih sprememb v okoljih in dnevno novih grožnjah potebno zagotavljati kontinuiran nadzor nad varnostjo sistema in sprotno prilagajanje mehanizmov za varovanje.

5. Preventiva
Vsaka oprema ima neko verjetnost okvare. Verjetnost okvare se poveča, če oprema ni redno vzdrževana ali uporabljana v skladu z navodili proizvajalca. Z vzdrževalno pgodbo si zagotovite plan in redno izvajanje preventivnih pregledov in vzdrževanja opreme, kakor tudi preverjanje delovanja avtomatiziranih procesov, kot je varnostno kopiranje podatkov.

6. Svetovanje
Pregled nad delovanjem sistemskega okolja in poznavanje delovnih procesov naročnika da vzdrževalcu možnost iskanja inovativnih rešitev za učinkovitejše delovanje sistema in delovnih procesov. Na podlagi izkušenj in primerov iz vaši podobnih organizacij ste lahko deležni odličnih nasvetov. Izkoristite vzdrževalno pogodbo za enostaven in ugoden način dostopa do svetovalnih storitev.

7. Nižje cene storite
Sklenitev vzdrževalne pogodbe vam zagotavlja nižje cene storitev, ki niso del vzdrževalne pogodbe. 

Oddaljena pomoč

Hitri kontakti

Novice

Reklamna sporočila:

iLink.si