Storitve

Vzdržujemo in nudimo podporo za sistemska okolja, strežniško opremo in delovne postaje na platformah Microsoft Windows, Linux, FreeBSD in OpenBSD. Izvajamo tudi storitve upravljanja aktivne mrežne infrastrukturne opreme različnih proizvajalcev (mrežna stikala, usmerjevalniki, krmilniki brezžičnih omrežij...)

Vzdrževanje obsega sledeče storitve:

  • administrativna opravila na strežniški opremi,
  • priprava novih delovnih postaj in vključevanje v sistemsko okolje,
  • administrativna opravila na aktivni mrežni infrastrukturni opremi,
  • skrb za konfiguracijo sistema v skladu z varnostno politiko organizacije,
  • namestitve varnostnih in funkcijskih posodobitev na strežnike, delovne postaje in ostalo opremo,
  • monitoring delovanja opreme in omrežij,
  • monitoring delovanja varnostnega kopiranja in ostalih ključnih avtomatiziranih procesov,
  • vodenje dokumentacije sistemskega okolja,
  • oddaljena pomoč uporabnikom,
  • svetovanje s področja varnosti, preventive in splošne dobre prakse uporabe informacijske tehnologije.

Oddaljena pomoč

Hitri kontakti

Novice

Reklamna sporočila:

iLink.si